Trasa turystyczna „Kamienne Ślady Przeszłości”, długości około 3 km, rozpoczyna się przy Punkcie Informacji Turystycznej obok Pałacu Książęcego i prowadzi przez ogród pałacowy do parku średniego zwanego Bażanciarnią. Przebieg trasy oznakowany jest za pomocą betonowych słupków z umieszczonymi strzałkami kierunkowymi koloru czerwonego.

Park Książęcy w obecnej postaci ukształtowany został w latach 1844-1859 przez księżną Dorotę Talleyrand-Périgord i jej nadwornego ogrodnika Friedricha Teicherta. Na obszarze całego założenia utworzono wówczas liczne punkty widokowe, oraz malownicze zakątki służące odpoczynkowi i kontemplacji otaczającego krajobrazu. Każde z tych miejsc, a także zaciszne gaje, dorodne drzewa, polany, łąki i mosty posiadały nazwy, które wyryte zostały na stojących przy nich kamieniach. Nazewnictwo w większości upamiętniało członków, przyjaciół i znajomych rodziny książęcej, oraz ważne osobistości. Do dnia dzisiejszego na terenie Parku Książęcego zachowało się kilkanaście takich kamieni. Kilka z nich znajduje się na trasie ścieżki spacerowej.