ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI

Zabytki  Dawnego Opactwa Augustianów w Żaganiu to jedne z najwyśmienitszych obiektów sakralnych w Polsce. W skład Zespołu Poklasztornego Augustianów wchodzą: Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawny klasztor Augustianów, spichlerz klasztorny i konwikt. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP pod względem historycznym i artystycznym z pewnością jest jedną z najbardziej wartościowych świątyń na terenie Dolnego Śląska.

Żagańska biblioteka klasztorna od XV wieku należała do najsłynniejszych na Śląsku. Do dziś zachowała się niemal w nienaruszonym stanie. Jej wnętrze słynie z doskonałej akustyki, które zawdzięcza się specjalnie ukształtowanemu sklepieniu nazywanym sklepieniem szeptanym. Ciekawostką jest, że szeptem można w niej porozumieć się będąc nawet w przeciwległych miejscach pomieszczenia.

Zewnętrzna architektura mimo wielu przebudów zachowała do dnia dzisiejszego charakter gotycki, natomiast loggia jest renesansowa. W kościele bardzo pięknie prezentują się stalle z 1695 r. oraz XVI wieczny ołtarz Św. Trójcy. W świątyni znajduje się także gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV. Na uwagę również zasługuje ekspozycja muzealna ulokowana na emporze nad zakrystią kościoła.

Więcej informacji

Zwiedzanie

Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem miejscowym i możliwe jest po zgłoszeniu pod nr tel. 609 821 170 lub 885 832 925, które należy wykonać przynajmniej dzień wcześniej. Ze względu na odprawiane nabożeństwa nie ma możliwości zwiedzania w niedzielę i święta.

 

MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH

Stalag VIII C w okresie od jesieni 1939 do jesieni 1942 roku był największym obozem jenieckim w VIII Okręgu Wojskowym Wehrmachtu. Ogółem przez Stalag VIII C i jego filie przeszło około 300 tys. jeńców, byli to m. in.: Francuzi, Rosjanie, Belgowie, Włosi, Jugosłowianie i Polacy. W maju 1942 r. powstał w sąsiedztwie Stalagu VIII C, obóz dla lotników alianckich, podległy dowództwu Luftwaffe, Stalag Luft 3. Przebywało w nim 10549 jeńców. Większość z nich stanowili piloci amerykańscy i angielscy, sporo było jednak żołnierzy innych narodowości, w tym Polaków.

To właśnie stąd miała miejsce słynna, brawurowa wielka ucieczka w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku. Wydrążonym w ziemi tunelem, o długości 111 m. i głębokości ok. 10 m wydostało się poza teren obozu 76 jeńców. Trzem z nich ucieczka się powiodła, pozostali zostali schwytani, a pięćdziesięciu spośród nich na specjalny rozkaz Hitlera rozstrzelano. Dziś w tym miejscu znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich można tu zobaczyć to, co udało się uratować: dokumentację dotyczącą Stalagu i powojennych procesów zbrodniarzy, zdjęcia, wspomnienia jeńców, przedmioty ich codziennego użytku, a nawet wykonane w obozie wytwory rzemiosła. Przed siedzibą muzeum ustawiono pomnik z 1961 roku, dłuta Mieczysława Waltera, który ma upamiętniać zbrodniczą działalność Wehrmachtu.

Więcej informacji

Zwiedzanie


Muzeum Obozów Jenieckich: projekcja filmu na temat żagańskich obozów jenieckich, zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, zwiedzanie Muzeum oraz byłych terenów obozowych, „wirtualny spacer po żagańskich obozach jenieckich”.