ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI

Zabytki  Dawnego Opactwa Augustianów w Żaganiu to jedne z najwyśmienitszych obiektów sakralnych w Polsce. W skład Zespołu Poklasztornego Augustianów wchodzą: Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawny klasztor Augustianów, spichlerz klasztorny i konwikt. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP pod względem historycznym i artystycznym z pewnością jest jedną z najbardziej wartościowych świątyń na terenie Dolnego Śląska.

Żagańska biblioteka klasztorna od XV wieku należała do najsłynniejszych na Śląsku. Do dziś zachowała się niemal w nienaruszonym stanie. Jej wnętrze słynie z doskonałej akustyki, które zawdzięcza się specjalnie ukształtowanemu sklepieniu nazywanym sklepieniem szeptanym. Ciekawostką jest, że szeptem można w niej porozumieć się będąc nawet w przeciwległych miejscach pomieszczenia.

Zewnętrzna architektura mimo wielu przebudów zachowała do dnia dzisiejszego charakter gotycki, natomiast loggia jest renesansowa. W kościele bardzo pięknie prezentują się stalle z 1695 r. oraz XVI wieczny ołtarz Św. Trójcy. W świątyni znajduje się także gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV. Na uwagę również zasługuje ekspozycja muzealna ulokowana na emporze nad zakrystią kościoła.

Więcej informacji

Zwiedzanie

Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem miejscowym i możliwe jest po zgłoszeniu pod nr tel. 609 821 170 lub 885 832 925, które należy wykonać przynajmniej dzień wcześniej. Ze względu na odprawiane nabożeństwa nie ma możliwości zwiedzania w niedzielę i święta.

ŻAGAŃSKI KOMPLEKS OBOZÓW JENIECKICH

Stalag VIII C w okresie od jesieni 1939 do jesieni 1942 roku był największym obozem jenieckim w VIII Okręgu Wojskowym Wehrmachtu. Ogółem przez Stalag VIII C i jego filie przeszło około 300 tys. jeńców, byli to m. in.: Francuzi, Rosjanie, Belgowie, Włosi, Jugosłowianie i Polacy. W maju 1942 r. powstał w sąsiedztwie Stalagu VIII C, obóz dla lotników alianckich, podległy dowództwu Luftwaffe, Stalag Luft 3. Przebywało w nim 10549 jeńców. Większość z nich stanowili piloci amerykańscy i angielscy, sporo było jednak żołnierzy innych narodowości, w tym Polaków.

To właśnie stąd miała miejsce słynna, brawurowa wielka ucieczka w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku. Wydrążonym w ziemi tunelem, o długości 111 m. i głębokości ok. 10 m wydostało się poza teren obozu 76 jeńców. Trzem z nich ucieczka się powiodła, pozostali zostali schwytani, a pięćdziesięciu spośród nich na specjalny rozkaz Hitlera rozstrzelano. Dziś w tym miejscu znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich można tu zobaczyć to, co udało się uratować: dokumentację dotyczącą Stalagu i powojennych procesów zbrodniarzy, zdjęcia, wspomnienia jeńców, przedmioty ich codziennego użytku, a nawet wykonane w obozie wytwory rzemiosła. Przed siedzibą muzeum ustawiono pomnik z 1961 roku, dłuta Mieczysława Waltera, który ma upamiętniać zbrodniczą działalność Wehrmachtu.

Więcej informacji

Zwiedzanie


Muzeum Obozów Jenieckich: projekcja filmu na temat żagańskich obozów jenieckich, zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, zwiedzanie Muzeum oraz byłych terenów obozowych, „wirtualny spacer po żagańskich obozach jenieckich”. Muzeum jest czynne: od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 16:00, sobota – niedziela w godz. 10:00 – 17:00.

WIEŻA KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO – WIDOKOWA

Wieża dawnego kościoła ewangelickiego p.w. Trójcy Świętej, zwanego również Kościołem Łaski to jedyny ocalały fragment świątyni rozebranej w 1965 roku.Wieża liczy sobie 84 metry wysokości, na jej parterze urządzone zostało mauzoleum książęce, stąd prowadzi wejście do krypty. Na ścianach widnieją kamienne płyty epitafijne pochowanych tu członków książęcej rodziny Bironów. W zwieńczeniach płyt umieszczono ich rodowe herby.

W 1846 roku pochowano tu księcia Piotra Birona i jego żonę Dorotę, następnie bratanka księcia, oficera kawalerii, Piotra Gustawa oraz dwie córki księcia: Joannę i Paulinę. Niestety pierwotne wyposażenie kaplicy Bironów w wieży dawnego kościoła ewangelickiego przetrwało do czasów obecnych w stanie szczątkowym, dlatego tym większej wartości nabiera każdy ocalały element. Do takich należy tabliczka pochodząca z trumny księżnej Anny Doroty Biron, która niestety w 2002 roku zaginęła. 29 października 2004 r. wieża ponownie zastała przywrócona do użytku jako widokowa. Pozostanie ona jednak nie tylko świadectwem wielowiekowej historii miasta, ale i istotnym w skali regionu przykładem architektury neogotyckiej związanej ze szkołą berlińską.

Więcej informacji

ZWIEDZANIE

Wieża widokowa kościoła poewangelickiego czynna jest ww sezonie od maja do października: sobota – niedziela 11:00 – 17:00, środa 11:00 – 16:00, czwartek 11:00 – 16:00, piątek 11:00 – 16:00, poniedziałek – wtorek – wieża nieczynna.